Generar CSS Dinàmics

Quan estem creant els nostres CSS ho fem de manera estàtica. Aquesta limitació de no poder crear variables i condicionals dintre del fitxer CSS va causar el desenvolupament de prostes com CSS Variables o la generació de CSS mitjançant PHP. No obstant articles com “Why ‘variables’ in CSS are harmful?” han provocat discusions sobre la implementació de variables i condicionals en els CSS.

Fora d’aquesta polèmica, és interessant entendre com podem generar CSS dinàmics a través de llenguatges de programació, en aquest cas una plataforma Apache + PHP. La idea és que es serveixi un fitxer amb extensió .css generat pel PHP.

  1. En primer lloc necessitarem que l’apache faci que els fitxers .css siguin interpretats pel PHP. Per tant dintre de la secció <IfModule mod_php4.c> del nostre httpd.conf haurem de modificar la nostra línia:

    AddType application/x-httpd-php .php .phtml .css

  2. Ara que el nostre CSS serà interpretat per l’apache, és hora de introduir la nostra programació PHP dins del fitxer CSS.
  3. Per acabar, només faltarà especificar el tipus de fitxer ‘text/css’ amb PHP, doncs Firefox no es porta gaire bé si el content-type és text/html

    header('Content-type: text/css');

0 comments ↓

There are no comments yet...Kick things off by filling out the form below.

Leave a Comment