Morae: Software de tests d’usabilitat

Avui he tingut la oportunitat de provar el software Morae de TechSmith, un software de tests d’usabilitat del que sempre he sentit parlar en les sesions d’usabilitat i del que és una evolució del famós Camstasia Studio.

Morae consta de tres elements: Recorder, Observer i Manager.

El Morae Recorder és el responsable de crear les tasques i grabar la sessió d’usuari, tant els moviments de la pantalla com la gravació a través del micròfon i la webcam. Assigna marques al video (inici de tasca, fi de tasca, observació, l’usuari necessita ajuda, s’està a punt de suicidar, …)

El Morae Observer, és el client que s’instal·la a a altres ordinadors per a connectar-se al Morae Recorder i assignar marques al video de forma remota. Poden exisitir varis Morae Observer connectats a un Morae Recorder, per a tenir varis observadors de la sessió.

El Morae Manager, s’encarrega de fer l’analisis dels diferents videos i extreure dades i gràfiques varies sobre les tasques en la sessió d’usabilitat dels diferents usuaris.

La veritat és un producte molt útil per a presentar les sessions d’usabilitat als diferents clients o negocis i les problemátiques trobades, així com les reaccions dels usuaris i els seus comentaris.

0 comments ↓

There are no comments yet...Kick things off by filling out the form below.

Leave a Comment